fbpx

Prenatale zorgen

Tijdens de zwangerschap kan een consult bij de vroedvrouw zeker een meerwaarde zijn. Dit gebeurt in combinatie met de prenatale bezoeken bij uw gynaecoloog/ huisarts. Soms zijn er als koppel nog veel onzekerheden/ angsten/vragen. Een zwangerschapsconsult bestaat uit een medisch deel en een informatief deel vol praktische tips en informatie.  En natuurlijk wordt er geluisterd naar jullie verwachtingen, wensen, dilemma’s en vragen.

“Een consult bij mijn vroedvrouw is meer dan alleen een medische opvolging. Er wordt tijd gemaakt voor mijn vragen. Het is vooral een persoonlijke en warme zorg die ik niet meer zou willen missen.”

Er wordt altijd gestart met een ‘eerste consult/intakegesprek’ of met het 8 weken consult indien gewenst.
Verdere opvolging tijdens de zwangerschap is pas mogelijk na één van deze consulten.
Intakegesprek kan gedurende de hele zwangerschap plaatsvinden, het 8 weken consult enkel het eerste trimester van uw zwangerschap.

Corona-maatregel: Momenteel zijn prenatale consultaties met informatief deel in de praktijk ( 8w,32w en 36w consult),  niet mogelijk. Er is  wel een mogelijkheid tot volgen van individuele online infosessies.Het intakegesprek gaat bij voorkeur online (teleconsult) door. Bij dringende problemen: contacteer mij.

Kwalitatieve zorg en begeleiding is één van mijn kernwaarden. Om deze waarden te garanderen, kan ik slechts een beperkt aantal koppels begeleiden per maand. Af en toe blijken heel wat mama’s uitgerekend rond dezelfde periode en is het voor mij onmogelijk nog meer aanvragen te aanvaarden rond deze data. Voor deze periodes verwijs ik je graag door naar andere vroedvrouwen uit de omgeving.
Momenteel heb ik geen ruimte meer vrij voor postnatale aanvragen met uitgerekende bevallingsdatum in de maanden:

juli 2020 (laatste 2 weken)
augustus 2020 (eerste week )
september 2020 ( laatste 2 weken)
oktober 2020

Eerste consult/intakegesprek:

Het eerste consult bestaat steeds uit een intakegesprek. Uw dossier wordt opgemaakt en u krijgt vervolgens de nodige informatie rond de mogelijkheden qua begeleiding. Naargelang de zwangerschapsduur, opvolging bij de gynaecoloog en uw wensen hier rond, kunnen enkele onderzoeken plaatsvinden (bloeddruk, gewicht, urinecontrole, fundushoogte meten, luisteren harttonen baby, eventuele bloedafnames,…). Er wordt ruim tijd voorzien voor al uw vragen en bezorgdheden.
Reken voor een eerste consult ruim 60 minuten.

Let op: Wil u het 8 weken consult boeken? Dan is het intakegesprek hierin inbegrepen en is een apart consult niet nodig. Bent u geïnteresseerd in  het 32 of 36 weken consult? Dan kan dit pas na het intakegesprek plaatsvinden.

Ook als u pas na de bevalling een beroep  wenst te doen op De Verwachting voor postnatale zorgen aan huis, zien wij u graag éénmalig tijdens de zwangerschap voor het intakegesprek. (Bij voorkeur tussen de 8 en 32 weken)

Uitgebreid vervolgconsult zwangerschap:

Op 3 momenten tijdens de zwangerschap,  kunt u  terecht voor een prenataal consulten met een speciale focus op informeren. Deze gaan door wanneer u ongeveer 8, 32 en 36 weken zwanger bent.  Elk consult duurt  ruim anderhalf uur en bestaat steeds uit een medische opvolging. Daarnaast is er een informatief luik voorzien:

8 weken consult: Voeding & medicatie tijdens zwangerschap + organisatie postnatale zorg
Intake /opmaak dossier is hierin reeds inbegrepen en hoeft u niet eerst te boeken.

32 weken consult: Borstvoeding ( voordelen, houdingen, tips) *
36 weken consult: Bevalling ( fasen, pijnstilling, interventies) *

*enkel mogelijk na intakegesprek

Op uw verzoek kan nog verdere opvolging tijdens de zwangerschap plaatsvinden.
Vervolgconsulten zwangerschap zijn slechts mogelijk na intakegesprek. Reken voor een kort vervolgconsult  ruim 30 minuten.